Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Đoàn vụ - Đoàn viên 25.06.2019 15:33

TB công bố danh sách đoàn viên khóa 42 đã chuyển sinh hoạt về trường

Căn cứ vào thông báo số 222 -TB/ĐHKT-ĐTN ngày 09/11/2016 về thời hạn chuyển sinh hoạt đoàn về trường của sinh viên khóa 42 – ĐHCQ;
Căn cứ vào số lượng sổ đoàn viên đã chuyển sinh hoạt đoàn về trường

Xem tiếp...

Thông báo về thời hạn chuyển sinh hoạt đoàn về trường của sinh viên khóa 42 – ĐHCQ

[24.11.2016 08:29]
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ;
Căn cứ vào tình hình chuyển sinh hoạt đoàn về trường của sinh viên khoá 42;
Để thuận tiện cho sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tiếp tục tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn của đoàn viên khóa 42, hạn chót đến 16 giờ 30 ngày 18/11/2016 (thứ 6) tại Văn phòng Đoàn trường B.109 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 8537]

Danh sách Đoàn viên

[12.03.2015 09:33]
Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường. Các cơ sở Đoàn trực thuộc và chi đoàn có thể sử dụng danh sách này để thực hiện công tác quản lý, phát triển Đoàn viên tại đơn vị mình.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 34808]

Tra cứu danh sách Đoàn viên K39 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường (cập nhật trực tuyến).

[04.09.2013 16:31]
Các bạn có thể tra cứu danh sách Đoàn viên K39 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 24917]

TB kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2012

[13.11.2012 10:00]
Căn cứ vào thông báo 101/TB-ĐHKT-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường và chương trình rèn luyện đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/Viện, các bí thư chi đoàn thông tin chương trình đến toàn thể đoàn viên trong chi đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 39177]

QĐ công nhận Đoàn viên ưu tú năm học 2012

[11.11.2012 01:41]
- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

- Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 17811]

TB công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2012

[11.11.2012 01:21]
Căn cứ theo hướng dẫn số 44/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 17/9/2012 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2012; nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ vào các tiêu chuẩn xét chọn và kết quả bài viết tham gia xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đoàn khoa và đoàn viên như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16786]

TB dời lịch học lớp nhận thức về Đảng tháng 5/2012

[04.05.2012 13:22]
Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo thông báo và các đồng chí được cử tham gia lớp học nhưng không học tập nghiêm túc và không hoàn thành lớp học.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16724]

TB kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2012

[30.04.2012 20:24]
Căn cứ vào thông báo số 28/TB-ĐHKT-ĐTN ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội đợt 1 - Học kỳ đầu năm 2012; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đoàn khoa, các bí thư chi đoàn thông tin đến toàn thể đoàn viên trong chi đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 29752]

Thông báo thu đoàn phí ở các chi đoàn, đoàn khoa và liên chi đoàn năm 2012

[06.02.2012 14:22]
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Căn cứ Thông báo số 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 02/02/2012 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thu đoàn phí trong đoàn viên;
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo các cơ sở Đoàn về việc thu đoàn phí đối với đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên trong năm 2012 như sau:

Xem tiếp...
[Đã đọc: 16050]

Hướng dẫn thu đoàn phí trong đoàn viên

[06.02.2012 14:12]
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn về việc thu đoàn phí trong đoàn viên như sau:

Xem tiếp...
[Đã đọc: 44613]

KH tổ chức lớp đối tượng Đoàn đợt 2/2011 nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011)

[15.11.2011 13:55]
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức lớp phát triển đoàn viên chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011).
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16860]

TB công bố DS Đoàn viên khóa 37 là lớp trưởng, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt về trường ĐH Kinh tế TP.HCM

[10.10.2011 16:21]
Căn cứ vào danh sách đoàn viên khóa 37 đã chuyển hồ sơ Đoàn và được cập nhật trong hệ thống, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo danh sách tân sinh viên khóa 37 là cán bộ Đoàn của các trường trung học phổ thông
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16708]

TB công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2011

[28.09.2011 11:06]
Căn cứ theo hướng dẫn số 71/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/08/2011 của Đoàn trường về việc xét công nhận Đoàn viên ưu tú; nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ kết quả bài viết tham gia xét công nhận đoàn viên ưu tú năm 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đoàn khoa và đoàn viên, sinh viên như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16164]

Tra cứu danh sách Đoàn viên K37 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường (cập nhật trực tuyến).

[07.09.2011 10:45]
Đoàn trường làm thủ tục nhận hồ sơ Đoàn cho tân sinh viên thông qua hệ thống Youth. Các bạn có thể tra cứu danh sách Đoàn viên K37 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 21944]

TB v/v gia hạn kiểm tra nhận thức Đoàn viên học kỳ đầu năm 2011

[28.05.2011 18:31]
Nhằm tạo điều kiện cho tất cả đoàn viên của trường có thể tham gia kiểm tra nhận thức trực tuyến, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo gia hạn thời gian làm kiểm tra nhận thức, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 20539]

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện cuộc vận...

Thực hiện kế hoạch số 403-KH/TĐTN-BTG ngày 30 tháng 05 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu...

   (Đã đọc:)

     (Đã đọc:)
    (Đã đọc:)
    (Đã đọc:)
    (Đã đọc:)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2019
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường